Menu

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten (inclusief die via de websites) van Uitgeverij Peles en geeft per onderwerp de meest relevante informatie. 

Uitgeverij Peles gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je kunt je persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons opvragen, inzien, laten wissen of wijzigen.

Uitgeverij Peles vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar klanten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij willen ook open zijn over de wijze waarop jouw gegevens door ons worden verwerkt. Onder ‘betrokkenen’ bedoelen we ook alle zakelijke relaties die op enige wijze in onze activiteiten een bijdrage leveren.  .

Verantwoordelijken

Peter Beijer en  Lex Bergers zijn de verantwoordelijken in de zin van de AVG.

Welke persoonsgegevens verzamelt Uitgeverij Peles.

Uitgeverij Peles verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens ten behoeve van bestellingen van haar producten:

  • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats);
  • telefoonnummer;
  • e-mailadres;
  • leeftijd of geboortedatum;
  • geslacht;
  • bankrekeningnummer (IBAN).

Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met jouw toestemming of als je dat ons vraagt. In dat laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening.

Uitgeverij Peles

Uitgeverij Peles specialiseert zich in het ontwikkelen, schrijven en produceren van publicaties over weemoed, nostalgie en herinneringen.

Bestellen

Eén van onze boeken bestellen?

Boeken bestellen

Contact

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op via info@uitgeverijpeles.nl!

Contact