Menu

Soester iconische Bedrijven (deel 3)

Uit de vele reacties en tips die we krijgen blijkt dat er zoveel iconische Soester bedrijven zijn dat dit derde deel er wel moest komen. We doken dus opnieuw in de geschiedenis van de Soester bedrijven. Zoals dat nu eenmaal gaat, evolueert het boek door het jaar heen. Onderwerpen vielen gaande de rit (voorlopig) af en nieuwe kwamen er bij. Zo wilden we aanvankelijk slechts enkele bakkers behandelen, maar al gauw bleek dat we op weg waren zo’n 25 bakkers te portretteren. Allemaal mooie verhalen, maar we moesten keuzes maken, ook al was dat niet makkelijk. Het gezegde ‘Kill your darlings’ was hier goed van toepassing.

Het accent ligt in dit derde boek nog sterker op de winkeliers dan in de vorige uitgaven. We spraken veel ondernemers (of hun kinderen en medewerkers) en we vonden in de diverse archieven veel informatie. De archieven strekten zich uit van de Historische Vereniging Soest tot de plakboeken van (de kinderen) van ondernemers. We zijn zeker schatplichtig aan de Soester Courant. In onze zoektocht bleek dat een lokale krant werkelijk onmisbaar is voor de geschiedschrijving over Soest en Soesters. Fijn was dat de archieven van de krant sinds enige tijd weer toegankelijk zijn via het Eemland Archief en het archief van Roberth Revier was ook een goudmijn voor ons. Gelijktijdig zijn we blij dat de Soester Courant altijd nieuwsgierige fotografen heeft gehad, zoals Herman van Dam, Goos van der Wilt en Jaap van den Broek.

Ook dit boek is opgemaakt door onze vaste vormgever Erica Heykoop van Zippy Communicatie. Het voorwoord is van Cees Vos en natuurlijk is het boek rijk geïllustreerd met heel veel foto's. 

Uitgeverij Peles

Uitgeverij Peles specialiseert zich in het ontwikkelen, schrijven en produceren van publicaties over weemoed, nostalgie en herinneringen.

Bestellen

Eén van onze boeken bestellen?

Boeken bestellen

Contact

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op via info@uitgeverijpeles.nl!

Contact